محمد زارعان

رئیس هیئت مدیره

آیینه خانه

ما برای شما اینجا هستیم

شرکت آیینه خانه سپاهان

ما به دور یکدیگر جمع شده‌ایم تا خاطره‌های خوب و به یادماندنی را برای شما، خانواده و عزیزانتان فراهم کنید.

مهندس سعید زارعان

نائب رِئیس هیئت مدیره

مدیر امور مالی و اداری

مهندس مسعود زارعان

مدیر عامل

مهندس رسول زارعان

امور بازرگانی

مهندس امیر زارعان

مدیر پروژه

مهندس افروز زارعان

مسئول حسابداری

مهندس فرناز ترابی

امور فنی مهندسی

علی شهسوارزاده - مشاور مالی و اقتصادی

دکتر علی شهسوارزاده

مشاور مالی و اقتصادی

مهندس مسیح صافی

امور فنی مهندسی

امور مالی

صبا میریان

امور مالی

الهام فولادوند

امور مالی

معصومه غیاثی زاده

امور مالی

مهندس بهنام حسینی

سرپرست کارگاه

مهندس علیرضا محققی

کنترل پروژه

داوود اثنی عشری

مسئول تدارکات